Brněnská nábřeží

pro živé město

Naše projekty

Činnost zapsaného spolku Brněnská nábřeží můžeme shrnout do několika projektů, které přináši život na brněnská nábřeží. .

více detailů

festival

Překročme řeku

přejít na web

nabrezisvitavy.cz

informační portál

připravujeme

To je Svitava

vzdělávací projekt

O nás

Brněnské řeky (Svratka, Svitava, Ponava) byly dlouhou dobu spíše popelkami s nevábným prostředím a nevábnou protékající vodou. Ukončením mnoha průmyslových provozů se charakteru nábřeží těchto řek rázně mění, přitom si ale zachovává svoji jedinečnost.

Spolek byl založen členy Černovického sdružení, kteří pravidelně pořádají festival na nábřeží řeky Svitavy. Mottem pro založení spolku byla snaha spojovat ty, kteří se zajímají o jejich osud.

Našim cílem je nasměrovat k brněnským řekám zájem obyvatel města Brna i politické reprezentace. Používáme k tomu různé prostředky: vzdělávání, kulturní a společnské akce, webové stránky.

spojte se s námi

Statutární zástupce (předseda): Ing. Ladislav Kotík, místopředseda Bc. Silvie Sanža.

Telefon

+420 734 656 367

Email

info@brnenskanabrezi.cz

Sídlo

Kneslova 22, Brno